Känner mig stolt!

Comment of the day, Illustrations

Den 23.e mars  lämnade Barnombudsmannen http://www.barnombudsmannen.se/ rapporten Signaler. Våld i nära relationer. Barn och unga berättar till regeringen. Jag känner mig stolt som kunnat vara med och bidra med grafisk form och illustration.

All illustrations © Caroline Roberts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s