Art Gallery

The paintings you see here have all found new owners. If you would like to check out the paintings that are for sale. Please go to: ART FOR SALE

Målningarna du ser här har alla fått nya ägare. En del är från mina första utställningar och visar en stil som jag numera inte målar i så ofta. Jag är nyfiken och utmanar mig gärna i att pröva nya vägar och angreppsätt inom mitt måleri. Det här är min resa, det är mina beslut som gör att en målning tar sin form. Om det är en utveckling eller om jag bara vecklar in mig i mig själv, mina tankar och metoder får framtiden ge svar på. Den här måleriresan har inget mål. Det är vägen, som är mödan värd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s