Meningsfulla illustrationer? Illustrations with a purpose?

Graphic Design, Illustrations

I dagarna så får alla Sveriges skolor denna affisch som jag gjort illustrationer och grafisk form till. Barnombudsmannen har förkortat och sammanfattat Barnkonventionens 54 artiklar för att de ska vara lättare att förstå. Affischen går att beställa genom Barnombudsmannen. http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=7867

This poster, with my illustrations and graphic design is now sent out to every school in Sweden. ”Barnombudsmannen” in Sweden has made the Convention on the Rights of the Child easier for kids to understand.