Creative Clients

I am fortunate to have clients that are both brave and creative. Stockholm Social Service Center has taken the decision to use illustrations on their printed matters. In most cases a photo would be the first pick.

I really enjoyed making 30 illustrations as a bank for them to use. Here are four of them.

Genreill2

Känner mig stolt!

Den 23.e mars  lämnade Barnombudsmannen http://www.barnombudsmannen.se/ rapporten Signaler. Våld i nära relationer. Barn och unga berättar till regeringen. Jag känner mig stolt som kunnat vara med och bidra med grafisk form och illustration.

All illustrations © Caroline Roberts.